beats by dre cheap

Kongruentna i nekongruentna komunikacija

Kada govorimo o komunikaciji, obično vršimo podjelu na verbalnu i neverbalnu.
Ako bismo bili konkretniji, postoji nekoliko izlaznih kanala komunikacije kroz koje ''izlaze'' poruke:
- tekst,
- glas,
- facijalna ekspresija (mimika),
- pokreti i
- položaj tijela (držanje).

Od navedenog, samo tekst je verbalni kanal jer putem riječi prenosi poruku. Glas, iako se koristi za verbalno izražavanje, ipak prenosi neverbalne informacije (npr. visina, jačina, boja glasa u određenim situacijama), na osnovu čega možemo zaključiti o emocionalnom stanju neke osobe. Glas može biti siguran, nesiguran, plačan, uplašen, zabrinut... a to su poruke koje dobijamo na neverbalnom nivou.
Dok se tekst odnosi na ono što osoba govori, glas se odnosi na ono kako osoba govori.

Mimika, pokreti i držanje tijela takođe kazuju o onome ko govori.
Kada komuniciramo, mi na svjesnom ali i nesvjesnom nivou uočavamo i zaključijemo da li je osoba sigurna i u saglasnosti s onim o čemu govori.

Kada kroz sve kanale izlazi ista poruka, kažemo da osoba kongruentno komunicira, tj. da je komunikacija kongruenta (ne ostavlja mjesta bilo kakvoj sumnji i zapitanosti).

Ako u toku komunikacije primijetimo da osoba šalje više od jedne poruke, tj. da poruka nije usklađena u svim kanalima, tada kažemo da je komunikacija inkongruentna.
Ponekad poruka koja je inkongruentna može poticati i iz jednog kanala, npr. osoba se smješka  a ima tužan izraz lica. Nekongruentne poruke pokazuju da unutar pošiljaoca postoji konflikt ili neusklađenost.

Obično ljudi intuitivno znaju kad je neka poruka nekongruentna i tada se javlja sumnja, dok kongruentne poruke imaju moć i ljudi su spremni da takvim porukama kao i ljudima koji ih emituju, daju svoje povjerenje.

Upravo je kongruentnost tajna onih ljudi koji djeluju uvjerljivo i pouzdano.


TAteorija
http://tateorija.blogger.ba
22/10/2018 18:22