beats by dre cheap

Prisilne motivacije

Roditelji (i drugi autoriteti) verbalno i neverbalno, svjesno i nesvjesno, djeci upućuju poruke koje će postati dio njihovog životnog skripta.
Iako nisu sve poruke destruktivne, u njima se krije mnogo zabrana, kojim se uskraćuju neka lična prava svakog ljudskog bića.
Razlog za upućivanje destruktivnih poruka (zabrana) može biti neznanje, zabluda samog roditelja, iracionalnost, razne vaspitne manipulacije i ''dobra namjera''. (Vidjeti post od 14.9.2018).

Ako se osoba npr. identifikovala sa zabranamom na važnost i vrijednost: ''Ti ne vrijediš'' ili ''Ne vrijediš dovoljno'' i prisilnom motivacijom „Vrijedićeš ako...'', tada ona razmišlja na sljedeći način: Ja ne vrijedim, ali ako budem ... uspješnija u školi, mršavijia, najbolja u poslu i slično... ja ću vrijediti i zaslužiću ljubav.
Zbog toga osoba pokazuje prisilnu motivaciju, odnosno, ona mora da bude nešto drugo, bolje, uspješnije, a ukoliko ne uspije, tada vjeruje da je manje vrijedna ili čak bezvrijedna, ili da treba da umre.

Prisilne motivacije (u TA literaturi: drajveri) su poruke kojim se ekstremno uslovljavaju osnovna ljudska prava. To su DISFUNKCIONALNI NAČINI DA SE ZABRANA IZBJEGNE. 

Da bi bila voljena i prihvaćena osoba ''mora da'':
bude savršena,
bude jaka,
da ugađa drugima/ugađa sebi,
da naporno radi,
da žuri i bude brza...

Ukoliko smo se u životu složili sa nekom zabranom i prihvatili ideju da je zabranu moguće izbjeći kroz neku od gore navedenih prisilnih motivacija, onda u našem REFERENTNOM OKVIRU postoje ozbiljne greške, koje nas ometaju da kvalitetno živimo i djelujemo u objektivnoj stvarnosti.

TAteorija
http://tateorija.blogger.ba
06/11/2018 17:36